האתר המשני של עמוס זסלבסקיאודות המחבר

ספרים

כלי תכנה לפיתוח ויצרני רכיבים מתוכנתים

קבצים וסקריפטים שימושיים להורדה

הורדת Utilities שונים

לוחות תרגול ופיתוח

דוגמאות לניסויים ולפרויקטים של סטודנטים

תחביר וחבילות מידע של שפת VHDL

קורסים

שותפים, חברים, ולינקים אחרים

קישורים אחרים - לא אלקטרוניקה

יצירת קשר

הגעה לאתר הראשי של המחבר
 visitors entering this site now !
 This site is using recycled electrons.