מבחים במערכות תכנה (C/C++ , VHDL)מועד אביב 2019

מועד קיץ 2018 מועד ב

מועד קיץ 2018

מועד אביב 2018

מועד קיץ 2017 מועד ב

מועד קיץ 2017

מועד אביב 2017


מועד קיץ 2016

מועד אביב 2016

מועד קיץ 2015


מועד אביב 2015

מועד קיץ 2014

מועד אביב 2014

מועד קיץ 2013

מועד אביב 2013

מועד קיץ 2012


מועד אביב 2012

מועד קיץ 2011

מועד אביב 2011

מועד קיץ 2010

מועד אביב 2010

מועד קיץ 2009

מועד אביב 2009

מועד קיץ 2008

מועד אביב 2008

מועד קיץ 2007

מועד אביב 2007

מועד קיץ 2006

מועד אביב 2006

מועד קיץ 2005


מועד קיץ 2004

מועד קיץ 2003

מועד קיץ 2002

מועד קיץ 2001


משרד החינוך אביב 2017

משרד החינוך אביב 2016

משרד החינוך אביב 2011

משרד החינוך אביב 2010

משרד החינוך נוסחאון
חזרה לדף הראשי