ספרים של עמוס זסלבסקיספר פופולרי מאוד : מהדורה ראשונה (2007) מהדורה שנייה (2012)
עמוס זסלבסקי - "לימוד שפת VHDL לסימולציה וסינתזה"

מהדורה ראשונה

תיאור קצר של הספר
הורד תוכן ענינים ומבוא של הספר (קובץ pdf)
מידע על הספר ב - scribd
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד האחורי של הכריכה
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד הקדמי של הכריכה
השגת הספר
תיקון שגיאות בספר
הורדת כלים שמתאימים לספר

מהדורה שנייה

תיאור קצר של הספר
הורד תוכן ענינים ומבוא של הספר (קובץ pdf)
מידע על הספר ב - scribd
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד האחורי של הכריכה
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד הקדמי של הכריכה
השגת הספר
הורדת כלים שמתאימים לספרספר פופולרי מאוד שיצא לאור ב - 2009: עמוס זסלבסקי - "תכן ספרתי ומבוא לפרויקטים עם רכיבי - Altera"תיאור קצר של הספר
הורד תוכן ענינים ומבוא של הספר (קובץ pdf)
מידע על הספר ב - scribd
דבריו של סמנכ"ל אלטרה העולמי על הספר
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד האחורי של הכריכה
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד הקדמי של הכריכה
השגת הספר
תיקון שגיאות בספר
הורדת כלים שמתאימים לספר
    בגרסה 10 של Quartus ומעלה אין סימולטור פנימי !!!ספר חדש שיצא לאור: עמוס זסלבסקי - "מערכות ספרתיות - כרך א (מערכות צירופיות)"תיאור קצר של הספר
הורד תוכן ענינים ומבוא של הספר (קובץ pdf)
מידע על הספר ב - scribd
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד האחורי של הכריכה
התבונן בתמונה מוגדלת של הצד הקדמי של הכריכה
השגת הספר
תיקון שגיאות בספרחזרה לדף הראשי