לוחות תרגול ופיתוחהיצרן של הלוח Terasic - DE2

מפיץ בארץ של Terasic - חברת SeeSys

מפיץ בארץ של Terasic - חברת Toteam

מידע על הלוח - DE2 >>> (הלוח הנפוץ ביותר באקדמיה במכללות ובתעשיה)

מידע על הלוח - DE2-115 >>> (לוח חזק יותר)

מידע על הלוח - DE1 >>> (לוח זול לסטודנטים)

מידע על הלוח - DE0 >>> (לוח זול יותר לסטודנטים)

מידע על הלוח - DE0-Nano >>> (הלוח הזול ביותר לסטודנטים ולוח למשפחת ה - Cyclone IV)

מידע על הלוח - MAX II Micro Kit >>> (הלוח הזול ביותר לסטודנטים ולוח למשפחת ה - MAX)היצרן של הלוח SLS - UP3

מידע על הלוח - ESDK >>> (לשעבר הלוח UP3)חזרה לדף הראשי