דוגמאות לניסויים ופרויקטים של סטודנטים

ניסויים במעבדות החובה 1 ו 1ח בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון:


כותרת ניסוי בתכן חמרה ספרתית בכלים גרפיים
כותרת ניסוי בתכן חמרה ספרתית בשפת VHDL
כותרת ניסוי בשיטות סימולציה וניפוי שגיאות בחמרה ספרתית

חומרי הניסויים הנ"ל נלקחו ברשות
מספרים של המחבר (עמוס זסלבסקי © כל הזכויות שמורות למחבר)
והותאמו על ידי המחבר לצורכי המעבדות בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון.
מדובר בסדרת מפגשים גדולה (במעבדות החובה הפקולטיים 1 ו 1ח)
שעוסקים בתחום הספרתי ולשאחריהן יש פגישות נוספות
שעוסקות בתחום המשותף של (Mixed Analog & Digital).

להלן גם דוגמה להרצאת העשרה בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון:

קיימות גם מכללות אקדמיות נוספות ומכללות הנדסאים רבות
(הן של מה"ט והן כתות י"ג-י"ד של משרד החינוך) שמשתמשות (ברשות) בחומרים דומים !

בדרך כלל התוצאה היא העמקה בתחומי הלימוד ופיתוח יכולת של הסטודנטים
(וגם אנשים בתעשייה) ליצור פרויקטים. נציג כאן כמה דוגמאות.

בכל הפרויקטים המוצגים נעשה שימוש בחמרה נקיה בלבד וללא שימוש בתכנה
או במעבד כל שהוא כמו NIOS או מעבדים אחרים. כל הסטודנטים השתמשו
בספרות שמוצגת באתר זה בתהליך הלימוד שלהם.Students Project Example - Hacking iButton Locks (YouTube)

Students Project Example - Hacking iButton Locks (YouTube-Improoved English version)

Students Project Example - iButton Lock on DE2 Board (YouTube)

Students Project Example - RTC & Calendar & Hebrew Calendar (YouTube)

Students Project Example - InfraRed Remote controlled Smart Home (YouTube)

Students Project Example - Cellular controlled Gate (YouTube)

Students Project Example - I2C Debug Master & Slave/Sniffer (YouTube)

Students Project Example - SPI temperature logger (YouTube)

Students Project Example - I2C temperature logger (YouTube)

Students Project Example - RFID entry system (YouTube)

Students Project Example - Sonar Movement detection & Alarm (YouTube)

Students Project Example - Cellular Gate with phone managment & 3Phase motor Inverter Control (YouTube)

Students Project Example - RTC with Alarm (YouTube)

Students Project Example - Echo sound generator (YouTube)

Students Project Example - Playing Musical notes & Acords (YouTube)

Students Project Example - Stoplight Controller (YouTube)

Students Project Example - Stoplight Controller with PS/2 control (YouTube)

Students Project Example - Stoplight Controller with PS/2 control (YouTube - English Version)


הכשרתם של כל הסטודנטים הנ"ל (מבצעי הפרויקטים) כללה
לימוד ותרגול חומרים משני הספרים של עמוס זסלבסקיחזרה לדף הראשי