תיאור קצר של הספר: "לימוד שפת VHDL לסימולציה וסינתזה"
הספר מתאים למהנדסים, והנדסאים שעובדים בתעשיית ההיטק ולסטודנטים בתחומים של הנדסת חשמל ומחשבים. הספר מביא את הקורא לרמת ידע גבוהה של השפה. הספר מתאים לתכניות לימוד ב אוניברסיטאות במכללות אקדמיות שונות, לתכנית הלימודים של הנדסאים של מה"ט במקצועות: "מעבדה לרכיבים מתוכנתים" ו "שפת תיאור חמרה". הספר מתאים גם לתכנית הלימודים במשרד החינוך במקצוע: "שפת תיאור חמרה VHDL".

זהו ספר לימוד מעמיק שמכסה את רוב המרכיבים של השפה. הספר יכול לשמש הן כספר לימוד קלאסי והן כחוברת עבודה ללימוד עצמי של השפה. הספר בנוי באופן גמיש כך שקוראים שאין להם את כל סוגי הכלים או שהם מאוד קצרים בזמן, אינם חייבים להשתמש בכל פרקי הספר. במלים אחרות הספר מתאים למגוון רחב של סוגי קורסים וקהלי יעד.

לתרגול מעשי עם רכיבי מתוכנתים של Altera ניתן להסתייע בספר: "תכן ספרתי ומבוא לפרויקטים עם רכיבי Altera" מאת אותו המחבר וניתן להשתמש בשני הספרים כיחידות לימוד משלימות.

פרקי הספר:

1. מבוא לשפה ולכלים
2. היסודות של השפה
3. יסודות התיאור ההתנהגותי
4. אבני בניה לסינתזה צירופית
5. אבני בניה לסינתזה סינכרונית
6. אבני בניה לסימולציה
7. תיאורים מבניים בסיסיים
8. תיאורים מבניים מורכבים
9. הגדרות סוגי מידע ותיאור מכונת מצבים
10. הגדרת מערכים ותיאור רכיבי זיכרון
11. פונקציות ופרוצדורות והרחבות לשפה
12. טיפול בקבצים

הספר כולל כ - 700 עמודים
חזרה לדף הראשי